Home

SoapSynergy brengt de gezondheid van het bewegingsapparaat in kaart

SoapSynergy is de eerste stand-alone software applicatie die complexe dynamische controle processen van het menselijk bewegen voor de gebruiker meetbaar en inzichtelijk maakt. Zo geeft SoapSynergy real-time feedback over de coördinatie en de stabiliteit van bewegingen. Daarnaast kunnen de coördinatie, stabiliteit en neuromotorische controle processen zowel grafisch als cijfermatig worden geëvalueerd.
20x20Het unieke aan deze software is dat deze applicatie de gebruiker de flexibiliteit geeft om de bewegingen te meten op iedere locatie en tijdens alle denkbare taken of oefeningen.
20x20

home_975


© 2014 Soapweer B.V. Disclaimer